Gradvis oppstart av helsestasjonen

Helsestasjonen starter gradvis opp igjen med tanke på normal drift etter hvert i  tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Jeg vil kalle inn og gjenoppta normal drift fortløpende. Jeg vil fortsette vaksinering av skoleelever og har en dialog med skolen og møtepunkter der.

Jeg oppfordrer fortsatt til å ta kontakt på telefon ved spørsmål eller annet slik at trafikken på legekontorets venterom ikke blir for stor.

Med vennlig hilsen
Gunn Nygård
Helsesykepleier