Åpning og bemanning rådhuset

Kommunens tjenestetilbud og tilgjengelighet tilpasses etter de nasjonale anbefalingene på smittevern.

Besøkende vil fortsatt kunne komme til administrasjonen i skranken for enkle henvendelser. Det vil normalt sett ikke bli gjennomført fysiske møter på Rådhuset. Det er mulig å ta møter per telefon eller videosamtale, og tjenestetilbudene opprettholdes med tilpasninger til smittevernbestemmelser.

De ansatte i kommuneadministrasjonen er oppfordret til å ta hjemmekontor. Skulle det bli et smitteutbrudd på Rådhuset, vil det ikke ramme alle på en gang og det vil være tilnærmet normal drift. De som har mulighet til det i administrasjonen, vil derfor ha hjemmekontor. Dette skal ikke redusere tilgjengeligheten til administrasjonen.