Økonomisk hjelp - Flakstad kommune

Viktig melding

Økonomisk hjelp

I kontakt med foreldre og barn vil barneverntjenesten kunne få spørsmål om hjelp til dekning av ulike utgifter. Slike spørsmål kan oppfattes som en søknad, og behandles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Ved avslag vil det være klageadgang på vedtaket.

Et slikt hjelpetiltak må komme barnet direkte til gode.

Barneverntjenesten kan også, på egen initiativ, tilby familier økonomisk dekning av enkelte utgifter dersom dette vurderes som nødvendig for barnet.