Besøkshjem som hjelpetiltak

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot ett eller flere barn i helger og evt. ferier.

Bakgrunn for å sette i verk tiltaket kan være forskjellig. Det kan være foreldres behov for avlastning for å få overskudd, eller barns behov for tilskudd av voksenmodeller, og å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet.

Den mest vanlige hyppigheten er en helg pr. måned, men noen ganger er det så ofte som annenhver helg.

Familien betaler ingen egenandeler for tiltaket.