Zumba og Yoga avviklet - Flakstad kommune

Viktig melding

Zumba og Yoga avviklet

Tilbud om Zumba og Yoga er midlertidig avviklet. Dette på grunn av mangel på instruktør og fasiliteter. Vi håper på å reetablere tilbudet igjen til høsten.