Vurderer forlenget gang- og sykkelveg langs E10 ved Ramberg

Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider for å få realisert gang- og sykkelveg på E10 Ramberg i Lofoten i løpet av året.

Klikk for stort bildeDen nye gang- og sykkelvegen vil gå langs E10 fra de nye boligområdene (foran på bildet) og inn på eksisterende veg i sentrum av Ramberg.

Flakstad kommune mangler byggeklare tomter og har utviklet to byggefelt utenfor Ramberg. Det er imidlertid et krav at gang- og sykkelveg må være på plass før det gis tillatelse til boligbygging i området. Konsulentselskapet Sweco har laget byggeplan for en forlengelse av dagens gang- og sykkelveg østover fra Ramberg sentrum til Jusnes. Kommunen har også vært i dialog med berørte grunneiere.

Positive signaler

Statens vegvesen vurderer nå om det er mulig å realisere den planlagte gang- og sykkelvegen innenfor årets budsjett.

Les hele pressemeldingen på Statens vegvesen sin hjemmeside her.