Vinner av tilbudskonkurranse på prosessleder Ramberg

Flakstad kommune har avholdt tilbudskonkurranse om prosessleder, samspill for ny Ramberg skole.
Ved tilbudsfristens utløp 16.03.21 kl. 12.00 var det mottatt 4 tilbud

WSP har levert det mest gunstige tilbudet etter evaluering av tildelingskriteriene, og er dermed innstilt som vinner av tilbudskonkurransen.

Dette sier WSP selv om bygging av skoler:
«WSP bidrar til å skape stimulerende og sikre læringsmiljøer som er tilrettelagt for samarbeid og som gjør elevene aktive i egen læringsprosess. Våre prosjekter spenner over hele utdanningsområdet, fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler til høyskoler og universitet.»

Ramberg skole er bestemt utbygd etter samspill metoden.
I samspillsmetoden refereres det til to faser, utviklingsfasen og utbyggingsfasen.
I samspillsmetoden samarbeider byggherren og leverandører sammen allerede fra utviklingsfasen. Historisk har entreprenører bare blitt involvert i utbyggingsfasen. Entreprenøren gir da en pris på et allerede ferdig utviklet grunnlag.

Et tett samarbeid i utviklingsfasen reduserer risikoen for problemer og tvister i gjennomføringsfasen, samtidig som modellen ofte har en positiv innvirkning på kostnaden. Samspillsmetoden anses ofte som en mer moderne måte å gjennomføre et prosjekt på.
Samspill kan medføre flere positive effekter for prosjektet, både på tid, kostnad og kvalitet.

Den nye prosesslederen skal ha ansvaret for å lede samspillsprosessen.

Morten Wirkola
Enhetsleder Teknisk