Vilttilskudd - ekstra søknadsomgang

Nordland fylkeskommune lyser ut en ekstraordinær søknadsrunde for tilskudd til vilttiltak.
Formålet er som før å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen av lokal eller regional karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke.

Les hele dokumentet her (PDF, 176 kB)