VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE SOLHØGDA BO OG BEHANDLINGSSENTER: - Flakstad kommune

Viktig melding

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE SOLHØGDA BO OG BEHANDLINGSSENTER:

Solhøgda Bo og Behandlingssenter må holde stengt for besøkende på bakgrunn av smitteutbrudd og høy smitteføring av omgangssyke. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre og vil komme med ny informasjon så fort vi er klar for åpning av bygget igjen.