Viktig informasjon angående Napp og Sund Vannverk.

På Napp 10.11.2020 vil vannet tidvis forsvinne på grunn av feilsøking på ledningsnettet. Hvis folk har observert eller vet om lekkasje, må de gjerne ta kontakt med kommunen om dette. Dette gjelder mellom 09.00 og 15:00, tirsdag 10.11.20.

Utspyling på Sund vannverk fra kl 23.00, torsdag 12.11.20, ferdig til fredags morgen.

 

Med vennlig hilsen

Flakstad kommune