Videreføring av tiltak i Flakstad kommune

Flakstad kommune viderefører ordningen med digitale møter med publikum og samarbeidspartnere som førstevalg i samme periode  (t.o.m 18.1.2021). Enkelte ansatte i administrasjonen vil kunne ha hjemmekontor i perioden, og publikum bes ta kontakt for å avtale møter o.l.