Verdensdagen for psykisk helse markeres i Flakstad

Alle har en psykisk helse. Det er 5 gode grunner til at temaet psykisk helse settes på dagsorden;

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

Flakstad kommune vil i samarbeid med lokale lag og foreninger, markere verdensdagen for psykisk helse med ulike aktiviteter i uke 41. Vi starter 11.10.2021 kl 16.30 – 18.45 med foredrag på Lysbøen av prest Odd Eidner om temaet sorg. Dette er et åpent foredrag, og er gratis. Følg med på Flakstad kommunes facebookside for mer detaljer rundt de ulike arrangementer.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

https://verdensdagen.no/logo-og-kampanjebilde/#pos1