VEIEN TIL MYRLAND FORTSATT STENGT ETTER STEINRAS

Veien til Myrland er fortsatt stengt etter ras torsdag 25.mars. 
Statens vegvesen melder om at veien skal åpnes i morgen.
Flakstad kommune følger opp slik at nødvendig proviant blir fraktet ut til de som bor på Myrland.