Vedrørende smitte ( omgangssyke) ved Solhøgda Bo- og Behandlingssenter - Flakstad kommune

Viktig melding

Vedrørende smitte ( omgangssyke) ved Solhøgda Bo- og Behandlingssenter

På bakgrunn av at vi nå har fått bedre kontroll på smitteutbrudd, velger vi å åpne for besøkende med anbefalte restriksjoner fra og med lørdag 17. februar. 

-Vi anbefaler at de som har nedsatt immunforsvar avventer med å besøke Solhøgda.

-Alle fellesarealer er stengt for å oppholde seg i (stue, sittegrupper rundt omkring). 

-Besøkende bes gå direkte til vedkommende sitt rom for den de skal besøke. 

-Vi ber om at besøkende ikke går mellom rom eller unødig i korridorene. 

-Ta med kaffe/drikke/etc og ha det inne på rommene. 

- Minner om at god håndhygiene med bruk av såpe etter besøk hos oss. 

Vi takker alle for deres tålmodighet og ber dere følge våre restriksjoner for besøk. Dette på bakgrunn av at vi fremdeles har smitte og risiko for smitteføring ved Solhøgda Bo og behandlingssenter.