Vedlagt følger informasjon fra helsedirektoratet om restriksjoner for besøkende til sykehjem etc.

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av
høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge
grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.
Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Klikk her (PDF, 501 kB)for å lese hele brevet fra helsedirektoratet