Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland. I tillegg flomvarsel for hele Nordland

Oppdatert skredfarevurdering: Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder. 
Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.


 

Mer detaljert informasjon finnes her:

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten/ 

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten/

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland/

Det er også sendt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på GULT nivå for hele Nordland. Råd fra NVE: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/289510?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=landslide

Det er også sendt varsel om flomfare på GULT nivå for nordre del av Nordland (ned til Meløy, Beiarn, Saltdal) grunnet mye nedbør fra i kveld og onsdag, med stigende temperatur og påfølgende snøsmelting. Råd fra NVE: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/289912?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=flood