Vannlekkasje i Sund

I forbindelse med lekkasjesøk og reparasjon av lekkasjer i Sund oppdager vi at det er flere lekkasjer på anboringer på hovedledningen. I henhold til standard abonnementsvilkår som er vedtatt i Flakstad kommer er anboringen en privat eiendel og skal derfor repareres av private.

I forbindelse med jobben Flakstad kommune gjør nå vil de ødelagte anboringene bli byttet og arbeid og deler i forbindelse med dette vil bli fakturert til eierne av disse. De det gjelder vil bli kontaktet fortløpende når man vet hve det gjelder.