Vaksinering i Flakstad kommune

Vaksineringen i Flakstad går sakte men sikkert fremover. Vi er denne uken ferdig med aldersgruppen 75 – 84 og fortsetter med neste prioriterte aldersgruppe som er 65 – 74 i neste uke.

I tillegg gjelder dette personer med risiko som er stjernemerket:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

De som får tilbud om vaksine ringes opp av legekontoret og det avtales tid for vaksinering.

Når det gjelder resten av befolkningen og risikogrupper er følgende bestemt fra FHI:

 • Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55-64 år
 • Alder 45-54 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Dette forsøker vi etter beste evne å få til!

Risikogrupper ellers:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  

Legekontoret har god oversikt over de som befinner seg i risikogruppene, MEN hvis det er noen som har fastlege i en annen kommune som er i risiko som nevnt overfor ber vi om at dere kontakter legekontoret hvis dere ønsker vaksine.

Det er vanskelig å si noe om når vi er i gang med de andre aldersgruppene, men vi skal forsøke å oppdatere hjemmesiden når vi starter på ny gruppe.

Hilsen Vaksinasjonsteamet i Flakstad