Ungdata 2022 Flakstad kommune

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på ungdomstrinnet i februar i år på Ramberg Skole

Ungdatasenteret i samarbeid med KORUS Nord har utarbeidet en rapport av svarene som ble gitt av elevene. Den finner du her (PDF, 2 MB)