Tilskudd til drenering - Flakstad kommune

Viktig melding

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. Kommunen mottar og behandler søknadene, og gir veiledning til søkere. Flakstad kommune har i år en ramme på kr 30 000 til fordeling

Kort om tilskuddet

Det kan søkes om tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving av tidligere grøfta/profilert/omgravd areal.

·        Både eier og leier av jorda kan søke om tilskudd.

·        Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema.

·        Tilskuddet kan være inntil 4.000 kr. pr dekar eller 61 kr. pr meter grøft inntil 4.000 kr. pr dekar.

·        Tiltaket kan ikke påbegynnes før tilskudd er innvilget.

Hvordan søke?
Du søker på elektronisk søknadsskjema i Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en instruksjonsfilm som steg for steg viser hvordan du skal fylle ut den elektroniske søknaden. Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

Søknadsfrist 1. august
Vi oppfordrer alle som har planer om dreneringstiltak til å utarbeide plan og sende inn søknad så snart som mulig. Søknadsfrist er i år 1 august.