Tilsettinger i Flakstad kommuner

Nye tilsettinger

Knut Erik Dahlmo (51 år) fra Gravdal er tilsatt som assisterende rådmann.

Dahlmo kommer fra stilling som seniorrådgiver i NAV Nordland og har jobbet i NAV siden 1995.

Han har 16 år med erfaring som IA-rådgiver og har god kunnskap om utfordringene i kommunal sektor rundt arbeidsmiljø og –sykefraværsproblematikk.

Anna L. Mørkved er tilsatt som spesialpedagog for skoleåret 2020/21. Stillingen er rettet mot barnehagebarn.

Tord Grasmo (30 år) fra Oslo er tilsatt som traineè  for ett år, på teknisk enhet, med oppstart 01.august.  Han har en bachelor i samfunnsgeografi og har påfyll med GIS/geomatikk fra NTNU. Han har i tillegg 12 års arbeidserfaring som scenetekniker.

Nora Fjellstad Jusnes og Siv-Anita Kuntze er tilsatt i undervisningsstillinger ved Ramberg skole for skoleåret 2020/2021.