Tilfeller av skabb i Flakstad kommune

I Flakstad kommune har vi siste tiden hatt flere tilfeller med skabb. Vi ber familier være obs på symptomer og forholde seg til retningslinjer som beskrevet her:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skabb/

I informasjonen fra FHI står det at skabb smitter ved nær kontakt. I den forbindelse ber vi om å unngå (så fremst der lar seg gjøre) overnattinger hos hverandre.  Vi har sett fra andre kommuner at dette kan bre om seg og bli et problem, derfor ber vi om ekstra årvåkenhet nå.

Med vennlig hilsen

Helsesykepleier