Tildeling av midler til nasjonal turiststi

Miljødirektoratet har tildelt midler til Nasjonale turstier. Flakstad fikk tilskudd på kr 106 000. Tiltaket som gis tilskudd er "Nasjonal turiststi Kvalvika/Ryten-Tiltak 2021".

Link til saken her