Tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger og plasser

Flakstad kommune har lagt ut i sitt anbudssystem iBinder, samt på Doffin, anbudsforespørsel for brøyting av kommunale veger og plasser. Tilbudsfristen er 20/8-20.

Du finner dokumentene her