Tilbud om testing av driftskritisk personell i samfunnsfunksjoner.

Flakstad kommune tilbyr testing av driftskritisk personell i bedrifter i samfunnsfunksjoner i Flakstad. Denne muligheten er begrenset til ordinær arbeidstid, og vil ikke tilgjengelig på ettermiddagstid og i helger. Ta nærmere kontakt med Flakstad kommune, tlf.76052201.