Thorvald Aksel Olsens legat

Til ungdom i Flakstad kommune som tar videreutdanning utover grunnskolenivå. Tildeling gis for skoleåret 2018/2019.

Søknadsfrist 10. mars 2019.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flakstad kommune, tlf 76052201 – postmottak@flakstad.kommune.no – 
eller det kan hentes ut på vår hjemmeside her (PDF, 427 kB)