Thorvald Aksel Olsens legat

Til ungdom i Flakstad kommune som tar videreutdanning utover grunnskolenivå. Tildeling gis for skoleåret 2017/2018.

Søknadsfrist 10. mars 2018.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flakstad kommune, tlf 76052201 – postmottak@flakstad.kommune.no – 
eller det kan hentes ut på vår hjemmeside her (PDF, 427 kB)