Sykehjemmet på Napp har fått støtte til innkjøp av nettbrett

Gjennom Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige har Solhøgda bo- og behandlingssenter fått kjøpt inn 3 nettbrett som kan brukes til videosamtaler mellom beboere og deres familier. Disse er i bruk allerede fra dags dato.

I tillegg har Solhøgda også fått tv på alle rommene og flere hjelpemidler er kjøpt inn. Alt med støtte fra Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige.