Stenging av rådhuset og Møteplassen for besøkende og brukere utenfor organisasjonen

I forbindelse med tilfeller av Covid-19 i kommunen er det besluttet å stenge rådhuset og Møteplassen for besøkende uten timeavtale, og brukere utenfor organisasjonen. Dette gjelder også bruk av møterom på rådhuset for lag og foreninger på ettermiddag og kveldstid.