Søppelplukking er avlyst. - Flakstad kommune

Viktig melding

Søppelplukking er avlyst.

Vi har i dag vært i kontakt med Statens vegvesen. Det er ikke anledning til å bruke elever, lærere eller andre til å plukke søppel langs veier. Dette blir ansett som arbeid på vei og det er et krav om opplæring for dette. Denne opplæringen har ikke elever eller andre ansatte og dermed kan ikke planlagt søppleplukkingen gjennomføres.