SØPPELCONTAINERE UTENFOR RÅDHUSET

Vi har ved flere anledninger observert at søppelcontainerne utenfor rådhuset blir brukt til å tømme privat husholdningsavfall.

Disse containerne skal kun benyttes av rådhuset. Vi ber om at avfall blir levert på miljøstasjonen i Fjøsdalen eller på Leknes. 
Vi tilbyr kjøp av gule søppelsekker i servicetorget som kan benyttes av de som ikke har søppeldunker, eller om dunkene deres er fulle.
Sekkene settes ved veien og blir plukket opp når LAS har tømming av restavfall i Flakstad.
Tømmekalender (www.las-lofoten.no)

Alle husholdninger har fått egen glass- og metall dunk, så de store containerne som tidligere sto utenfor rådhuset er tatt bort. 
Les mer her: Glass-og metalldunker fjernet.
Om man ikke har en slik dunk må glass og metall leveres på miljøstasjonen.