Sommerjobb i Flakstad kommune

Ungdom hjemmehørende i Flakstad kommune, fra 14 år kan søke. Vedlikeholdsoppgaver innen teknisk sektor og næringssektoren.
Aktuelle arbeidsperioder for teknisk/uteseksjon:

20.06.22-12.08.22. Oppgi i søknaden når du kan du kan jobbe.

Arbeidsoppgaver

  • Stell av grøntarealer
  • Oppfølging av utearealer
  • Enklere vedlikehold av utstyr
  • Malingsarbeid
  • Parkeringsveileder
  • Turistveileder
  • Generelt forefallende vedlikehold på park, plasser og bygg
  • Renhold av servicebygg (toalett Fredvang/Torsfjord)

Personlige egenskaper

  • Punktlig
  • Positiv

Vi tilbyr
Lønn etter tariff
Sommerjobb i 3-8 uker - i perioden juni - august 2022 - Søkere må presisere periode de har mulighet til å jobbe.
Inntil 6 stillinger, avhengig av hvor lenge søkerne kan jobbe.

Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter tariff. Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Referanser bes oppgitt i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista.

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes til postmottak@flakstad.kommune.no

#1000jobber

Søknadsfrist: 22.05.22

Søknad sendes til: postmottak@flakstad.kommune.no

Kontaktperson for stillingen: Joakim Heggem Mathiassen tlf: 482 18 904 eller epost: joakim.heggem.mathiassen@flakstad.kommune.no