Sommerjobb for ungdom - Flakstad kommune

Flakstad kommune ønsker å tilby ungdommer i alderen 14 til 18 år bosatt i Flakstad sommerjobb.

Jobben vil bestå av oppgaver som plenklipping, malingsarbeid og annet forefallende arbeid, primært under teknisk enhet. Arbeidsstedene vil hovedsaklig være Ramberg, Fredvang og Napp. Arbeidet vil være på dagtid.

Man vil forsøke der det er mulig og hensiktsmessig at ungdom fra Napp får jobb på Napp, Fredvang på Fredvang og Ramberg på Ramberg.

Dersom det kommer mange søkere vil arbeidsperiodene deles opp slik at hver ungdom får minimum 2 uker jobb. Lønn blir i henhold til tariff. Dersom det blir flere søkere enn man trenger vil det bli gjennomført loddtrekkning.

Følgende krav er satt som absolutte:
- mellom 14 og 18 år
- bosatt i Flakstad kommune

Ungdommer oppfordres til å søke, kortfattet søknad sendes til postmottak@flakstad.kommune.no innen 19. juni 2019 klokken 1200.
Spørsmål kan rettes til samme e-post-adresse eller på telefon 906 58 885.