Signert kontrakt med entreprenør – Utbedring av taket på Solhøgda - Flakstad kommune

Viktig melding

Signert kontrakt med entreprenør – Utbedring av taket på Solhøgda

Flakstad kommune ved ordfører Einar Benjaminsen har onsdag 7. mai signert avtale med Gunvald Johansen Bygg AS ved Tore Holmen, om utbedring av om lag 800 m2 tak på Solhøgda bo- og behandlingssenter på Napp. Rehabilitering og tetting av taket på Solhøgda har vært etterspurt i lang tid. Flakstad kommunestyre gjorde sitt endelige vedtak 23. april, og Flakstad kommune er veldig glad for at arbeidet nå kan starte.

Arbeidet vil starte i slutten av mai og er planlagt ferdig i løpet av september 2024. Kommunen vil komme med særskilt informasjon til ansatte, beboere og brukere om tiltaket, og hvordan og når arbeidet vil foregå 

På bildene ser vi ordfører Einar Benjaminsen og Elin Sie fra Flakstad kommune, og fra Gunvald Johansen Bygg ser vi Tore Holmen og Stian Hansen