Sankthansbål

Også i år vil Flakstad kommune i samarbeid med Lofoten Brann & Redning gjennomføre inspeksjoner av sankthansbål for å unngå at det brennes søppelbål.

I henhold til "Forskrift og åpen brenning og brenning av avfall i småovner" for Flakstad kommune er sankthansbål brenning tillatt.

Dette gir ikke noen tillatelse til å brenne gjenstander som vil kategoriseres som søppel, malt trevirke, impregnert trevirke og liknende.

 

Det vil bli uanmeldte inspeksjoner av bålplasser.