Rydding av Ramberg skole

Flakstad kommune skal rydde og tømme Ramberg skole. I den forbindelse ber vi personer, lag og foreninger som mener å ha eierskap til gjenstander stående på Ramberg skole om å ta kontakt med Flakstad kommune og avtale henting innen 31. desember 2019. Kontaktperson vil være Hans Fredrik Sørdal som har nummer 936 19 936, eventuelt mailadresse hans.fredrik.sordal@flakstad.kommune.no

Det som står igjen etter denne datoen vil Flakstad kommune anse som Flakstad kommunes eiendeler.

Dette til info.