Retningslinjer angående arrangementer på 17. mai - Flakstad kommune

Viktig melding

Retningslinjer angående arrangementer på 17. mai

17 mai nærmer seg med raske skritt og vi har mange som lurer på hvilke Coronaregler som gjelder i forbindelse med feiringen av nasjonaldagen vår.
Dessverre blir det ingen lettelser før 17 mai og reglene er som følger:

Fra båtkortesjen 17. mai 2020 Lisbeth Eriksen   

Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:

Alle bør begrense sosial kontakt og ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hus, leilighet, hytte, hage eller uteplass.  Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde 1 meter .avstand.

Arrangementer på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med et begrenset antall deltakere.

Alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer. Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

 

Maks ti personer på private sammenkomster innendørs som ikke avholdes i private hjem.

Maks 10 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser.

50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 

Maks 100 personer på offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, ellers maks 10 personer.

Maks 200 personer på offentlige arrangementer utendørs.

Dersom det er servering av mat eller drikke ved arrangementer må dette foregå ved bord-servering.

Smittevern med 1m avstand, god håndhygiene og ventilasjon gjelder selvfølgelig fremdeles

Hold deg hjemme og test deg dersom du har luftvegsymptomer.

Mvh
Flakstad kommune