Reguleringsplan for Korshavn - Flakstad kommune

Viktig melding

Reguleringsplan for Korshavn

Flakstad kommunestyre egengodkjente i møte 16.04.16 detaljreguleringsplan for Korshavn gnr 23 bnr 7.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger og næringsbygg innen reiseliv.

Les hele saken her