Pårørendeskole- Demens høsten 2021

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen i Vestvågøy, Moskenes og Flakstad starter kurs mandag 18.10.21 i kommunestyresalen, Vestvågøy Rådhus.
Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og andre nære til en person med demenssykdom

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får deltakerne kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

Kurset ledes av fagpersoner med kompetanse på området og du vil treffe andre mennesker i samme situasjon.

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Demenssykdommer
  • Kommunikasjon med personer med demenssykdom
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Tapsopplevelse, sorg og rolleendring
  • Informasjon om ulike kommunale tjenestetilbud

Tidligere kursdeltakere sier de har hatt stor nytte av å delta på kurs. Informasjon, kunnskap og fellesskap oppleves støttende og verdifullt når hverdagen kan kjennes krevende.

Praktiske opplysninger

Sted: Vestvågøy Rådhus, kommunestyresalen

Samlinger på følgende datoer: 18.10.21, 25.10.21, 01.11.21, 08.11.21 og 15.11.21.

Fra klokken 18.00 til 20.30.

Påmeldingsfrist: 11.10.21        Kursavgift: 500 kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (100 kr. per ekstra familiedeltager)

PÅMELDING ELLER NÆRMERE OPPLYSNINGER:

demensteamet@flakstad.kommune.no

Her finner du også mer informasjon om demens:

www.aldringoghelse.no/demens/parorende  – Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger