Parkering på Fredvang

Ønsket styring av parkering

Sist helg ble det observert mange parkerte biler ved snuplassen i Torsfjorden, også langs veien. Også på Yttersand er dette observert. Kommunen har fått rapport om mye ulovlig parkering.

Politiet vil følge dette opp.

Vi viser til etablerte parkeringsplasser ved Fredvang skole og innover mot Innersand. Det oppfordres til bruk av disse. 

Kommunen er i dialog med Fylkeskommunen som vei eier for å få i gang tiltak for bedre styring av parkering og biltrafikk.