Ordfører takker ansatte og innbyggere i Flakstad for god innsats gjennom korona-epidemien.

Lørdag 25. september åpnet regjeringen opp hele landet for koronarestriksjoner. Vi kan se tilbake på 1,5 år med avstandsregler, restriksjoner, karantener og tiltak av ulik art. Mange har vært engstelige, noen har følt seg alene og isolert, andre har kjent på et tyngende ansvar. Nå kan vi legge dette bak oss og leve normalt igjen. Vi kan ta hverandre i handa og gi en god klem.

Ordfører er beredskapsansvarlig i kommunen, og jeg husker godt første uka i da regjeringen besluttet å stenge ned landet. Det var stor usikkerhet i det kommunale beredskapsteamet om hvor farlig dette var, og hvilke beskjeder kommunen skulle gå ut til befolkningen med. Litt «armer og bein» må jeg innrømme. Informasjon måtte gis ut uten å skremme unødvendig.

Når jeg nå ser tilbake, mener jeg vi har lyktes godt i Flakstad. Vi var riktignok på et tidspunkt landets 5te mest rammede kommune av korona sett i forhold til innbyggertall. Vi har hatt lokal smitte og vi har opplevd importsmitte gjennom arbeidsinnvandring. Men disse ble effektivt sportet opp og nøytralisert. Vi har stengt sykehjemmet, begrenset hjemmetjenestene, kohorter og digital undervisning i skolen og mange andre tiltak. Noen har vært særlig berørt av tiltakene, men i stort har vi i Flakstad kunne levd våre liv omtrent som vanlig.

Ordfører vil derfor spesielt berømme legekontoret og helsesøster som har gjort en enestående jobb med planlegging, koordinering og oppfølging av bekjempelsesprogram og vaksinering. Dere har gjennom faglig godt begrunnede beslutninger bidratt til å holde «stressnivået» nede både i helsetjenesten og i befolkningen generelt. Derigjennom har hele kommunen holdt kostnadene nede. Det er et formidabelt arbeid som er lagt ned. Takk til alle ansatte i Flakstad kommune som har bidratt i denne felles innsatsen.

Ordfører vil også takke alle dere som bor og virker her i Flakstad. Næringslivet har stått på og funnet løsninger. Mange frivillige har vært flik og tatt seg av og hjulpet syke, gamle og andre som hadde behov for å bli sett av et medmenneske. Sammen har vi fulgt rådene og overholdt begrensningene. Dette har gjort at vi totalt sett har kommet heldig ut av epidemien. Takk for det!

Hilsen

Trond Kroken