Oppstart med ny velferdsteknologi på Solhøgda.

Solhøgda er sammen med et sykehjem i Vågan blitt pilotprosjekt for ny pasientjournalmodul.

e-Rom er en pasientjournalmodul som pleierne har med seg i lommen på nettbrett hele dagen og dokumenterer underveis på disse.

På slutten av dagen slipper man kø foran datamaskinen og man slipper å dokumentere i lang tid etter utført prosedyre.

Denne nye løsningen vil effektivisere og gjøre arbeidsdagen for de ansatte lettere.

Rapporttiden reduseres slik at pleierne får mer tid med pasientene. I tillegg vil pasienten få mer rett pleie og lik behandling fra alle de ansatte. Det er plassert stativer til nettbrettene på rommene.

Vi ønsker å gjøre folk oppmerksom på at pleierne fra nå av vil gå rundt i avdelingen å lese på nettbrettene.

Alt av prosedyrer som gjelder stell, sår, mat, allergier osv føres inn i e-Rom. Dette er et levende verktøy, når pasientens behov endrer seg, endrer vi tiltakene på nettbrettet umiddelbart.

Hvert nettbrett er passordbeskyttet slik at pasientsikkerheten er ivaretatt. Det er et sikkert nett og man kan ikke logge på internett, det er kun i bruk til pasientjournal.

Vi er enda i oppstartsfasen og har små «barnesykdommer» men generelt er de ansatte fornøyd med systemet og ser nytten av det.

Dette måtte vi feire med kaffe og kake….

Solhøgda 1 - Klikk for stort bilde Solhøgda 1 - Klikk for stort bilde