Oppgradering av Solhøgdveien

Flakstad kommune har mottatt en del henvendelser angående Solhøgdveien og dårlig stand, spesielt nærmest Hauan.

Oppgradering av denne er bestilt før sommerferien, men på grunn av ferieavvikling har det ikke vært mulig å få gjennomført jobben i juli.

Entreprenør vil starte med kabelpåvisning i morgen tirsdag 13/8-19. Selve utbedringen vil starte etter dette og entreprenør ser for seg at arbeidet vil ta cirka 2 uker. Veien vil da være stengt for gjennomkjøring i perioden fra krysset til Hauan og ned. Det vil være mulig for alle boliger å kjøre frem til boligen.

Asfaltering av hele Solhøgdveien ligger foreløpig inne i uke 36 hos entreprenør.