Oppfølging av uønsket hendelse, brev med ukjent stoff mottatt - Flakstad kommune

Viktig melding

Oppfølging av uønsket hendelse, brev med ukjent stoff mottatt

Flakstad kommunestyre har drøftet denne saken med rådmannen i dagens møte.

Viser til oppslag på vår hjemmeside av 22.02.då: https://flakstad.kommune.no/aktuelt/uonsket-hendelse.3706.aspx

Kommunestyret er kjent med at politiet har henlagt saken ut fra bevisets stilling. Flakstad kommune ved kommunestyret og rådmann tar sterk avstand fra all besittelse og/eller bruk av narkotiske stoffer. Flakstad kommune har respekt for politiets arbeide, og henstiller til alle å forholde seg til deres resultater uten at ansatte, innbyggere eller andre mistenkeliggjøres for noe de ikke beviselig har gjort galt.

 

Vennlig hilsen

 

Erling Sandnes                                        Hans Fredrik Sørdal

Rådmann                                                Ordfører