Oppdatering på smittevern og gjeldende retningslinjer

Vi er nå inne i gjenåpningsplanen 3.trinn. Dette innebærer at samfunnet i stor grad er åpnet opp, noe som også smittetallene vitner om. I Flakstad har vi vært heldige og unngått smitte i de utbruddene som har vært rundt oss.

Retningslinjene per nå er som følger:

  • I skolene gjelder trafikklysmodellen, det vil si hele tiden vurdere lokal smittesituasjon.
  • Når det gjelder idrett er det åpnet opp for treninger og kamper og 1 meters regelen opphevet der idretten krever det for gjennomføring. Dette er veldig bra for barn og unge i Flakstad som nå blant annet er i gang med fotballkamper igjen.
  • Når det gjelder private og offentlige arrangementer oppfordres det fortsatt til heller utendørs enn innendørs. Beskyttede skal ikke regnes med i tallet. Hjemme ikke mer enn 20 gjester mens offentlige arrangement inntil 7000 i kohorter på 500. Ubeskyttede personer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke delta.
  • Serveringssteder har innslippstopp fra 24.00, men skjenkestoppen er opphevet. Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser og avstand.
  • I arbeidslivet gjelder generelle smitteverntiltak. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid, men dette avhenger av smittesituasjonen. Det må være mulig med 1 m avstand, men de som er beskyttet er unntatt avstandsregelen.
  • Det er åpnet for mer reising. På fhi.no er det kart over smittesituasjonen i ulike land. Reglene gjelder i fht farge på kart. Krav til innreisekarantene for alle utenom de som reiser fra grønne land og som har gyldig koronapass. Personer som er ubeskyttede bør planlegge og være forsiktige for å unngå smittespredning mellom steder. Dette er i hovedsak grunnen til den smitten vi har rundt oss, personer er blitt smittet på reise.

Siste trinn i gjenåpningsplanen som regjeringen har vedtatt, trinn 4 er meddelt gjennomført når flesteparten er vaksinert og beskyttet.

I skole og barnehage er det vedtatt testing istedenfor smittekarantene. Her er det sendt ut skriv til barnehager og skoler i Flakstad. I kommuner med smitte har dette vist seg å være utfordrende å få til. Dette var tema på møtet med statsforvalter fredag. Det er også sagt at helsesykepleiere og pedagoger ikke skal være de som jobber med dette i skolene, men i møtet kom det frem at det er vanskelig i fht ressurser hvis ikke helsesykepleierne skal bidra. Dette vil nok være et tema fremover i møtene.

Det er også uttrykt bekymring i forhold til at det er barn og unge som nå smittes. De er ubeskyttede og man er redd for langtidseffekt etter covid`19. Det forskes en del på dette. Våre 16 og 17 åringer vil i stor grad bli vaksinert på Leknes i regi av videregående skole.

Når det gjelder vaksinering er vi stort sett ferdige med de som har ønsket vaksine, dose 1. Vi kaller fortløpende inn til dose 2. Vi har et intervall på 6 uker mellom 1.og 2.dose.

Vi oppfordrer de som enda ikke har tatt vaksine om å vurdere det og ta kontakt om dere ønsker vaksine!