Oppdatering koronavaksinering

Nå er vi i sluttfasen av koronavaksinering. Vi skal om noen få uker i gang med influensavaksineringen for sesongen. Vi ønsker derfor å henstille til at de som ønsker koronavaksine, men som ikke har tatt den enda gir beskjed til oss snarest!

Det er også kommet anbefalinger for dose 3 til de som står på immunsupprimerende behandling. Dette er for eksempel methrotrexate, prednisolonbehandling mer enn 1 mnd, cortisonbehandling mer enn 1 mnd m.fl. Liste over alle medikamenter finner dere her:

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

Som sagt, ta kontakt snarest mulig!