Nytt helsetilbud i Vest-Lofoten

Psykiske helseplager er en av de største helseutfordringene i Norge i dag. Flakstad kommune har derfor inngått et helsesamarbeid med Vestvågøy kommune og Moskenes kommune som heter Rask psykisk helsehjelp.

Dette er et lavterskeltilbud for personer som opplever psykiske utfordringer, og som ved hjelp av rask og profesjonell bistand, kan få hjelp til å takle utfordrende situasjoner. Flakstad kommune er nå i gang med å forankre dette tilbudet i kommunen, som er et nasjonalt tilbud som også er under etablering i mange andre kommuner.

For nærmere informasjon se hjemmesiden;

https://www.vestvagoy.kommune.no/familie-helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/rask-psykisk-helsehjelp-rph/