Nyhetsbrev uke 51

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Ansettelser

Sofia Arctander har takket ja til stillingen som ny enhetsleder for tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Sofia er bosatt på Leknes siden 2015, er gift og har to små barn. Hun kommer fra en stilling i Flyktningetjenesten i Vestvågøy kommune, hvor hun har vært de siste årene som miljøterapeut og leder. Sofia kommer med en solid ledererfaring i bakgrunn, og begynner ved TFF den 6. januar.

Laila Kristiansen har takket ja til vikariatet som enhetsleder for hjemmetjenesten og rus & Psykiatri. Laila starter opp 01.01.20. Hun jobber til daglig som fagleder ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

Monica Mekiassen har takket ja til vikariat i 50% stilling som koordinerende enhet med oppstart 06.01.20. Monica jobber til daglig som sykepleier ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

 

Og noen slutter (delvis)

Kurt Atle Hansen slutter ved nyttår i jobben som nærings- og utviklingssjef i Flakstad. Han har arbeidet i kommunen i 10 år og har hatt ansvar for konsesjonssaker, landbruk, reiseliv, næringsfond og diverse annet ift næring. Han har også fått gjennomført utviklingsprosjekt og planarbeid på flere viktige områder. Bl.a. fikk kommunen omstillingsmidler 2012-2017 etter sviktende fiskeri, tap av arbeidsplasser og mange år i Robek.

Fra nyttår vil Kurt Atle arbeide i deltidsstilling i kommunen i 1,5 år med oppfølging av nasjonalt pilotprosjekt for klimavennlig kystfiske og elektrifisering i havnene. Her har Flakstad kommune tatt et viktig skritt for å utvikle kystfiske som hovednæring inn i fremtida.

Vi takker Kurt Atle for innsatsen som nærings og utviklingssjef gjennom disse årene.

Det er ikke satt av midler i budsjett 2020 for å ansette ny person i stillingen.

 

Nytt år og nye muligheter

Etter at nytt kommunestyre er valgt, tilbyr Kommunenes sentralforbund (KS) et program med folkevalgtopplæring. "Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?" Dette er grunnlaget for programmet. Kommunene tilbys 4 dagers opplæring/veiledning. Normalt 2 dager ved oppstart, og 2 dager senere i perioden etter avtale.

I Flakstad blir de 2 "startdagene" gjennomført 8 og 9.januar. I denne anledning blir det også avholdt et kommunestyremøte med 2-3 saker. 

 

Egenberedskap

Uforutsette hendelser kan oppstå, og vi har erfaring fra sist vinter med stort snefall som et eksempel. Uforutsette hendelser vil oppstå også i fremtiden, så da er dette en påminning om at en har beredskap for dette. Kommunens kriseledelse er kontinuerlig i beredskap, det samme er brannvakt, politi og legevakt. Uavhengig av dette kan hver enkelt forberede seg på egen hånd, for å ta vare på seg og sine. Her er noen tips:

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap