Nyhetsbrev uke 4

2020 er godt i gang

Frivillighetssentralen 2020- «møte mellom mennesker»

I 2019 ble flyktingeenheten invitert til å delta i et prosjekt med å starte opp frivillighetssentral i kommunen, med blant annet folkemøte/workshop arrangert ved Ramberg skole.

Målet for  frivillighetssentralen skal være en aktiv formidler av frivillig innsats i hele kommunen og et møtested for mennesker i nærmiljøet.

Denne hjelpen skal være et supplement til offentlig bistand,

kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Ut fra denne intensjonen fortsetter vi arbeidet med frivillighetssentralen, vi invitere til møte med aktuelle enheter og ordføreren i kommunen  i uke 5. 

Klikk for stort bilde

 Beredskapsøvelse gjennomført

 Torsdag denne var kriseledelsen samlet, og gjennomførte en "table top"øvelse i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland. For kriseledelsen er det veldig nyttig å få en slik øvelse, der en får prøvd ut planverket.

Når vi først er inne på beredskap, oppfordrer alle til å være forberedt på situasjoner der vegen stenges, strømmen eller mobildekninga blir borte en periode. Nusfjord har nettopp vært uten mobildekning i 14 dager.

I slike tilfeller, se til naboen, sørg for at noen ser til deg.

  

 

 

Oppfølging av informasjonen sendt ut i går (onsdag 22. januar 2020) vedrørende "Utbrudd av nytt coronavirus i Kina"

Helsedirektoratet forventet at Verdens helseorganisasjon (WHO)i går skulle komme med en vurdering av om utbruddet i Kina er en "Public Health Emergency of International Concern" (PHEIC). WHO utsatte avgjørelsen og har nytt møte i dag.

Helsedirektoratet og FHI avventer avgjørelsen fra WHO og planlegger å komme med et mer omfattende informasjonsskriv i morgen, fredag 24. januar.

Det er også mulig å finne mer informasjon hos Verdens helseorganisasjon (WHO) og på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/).

 

Møte med Fylkesmannen i Nordland

Mandag 13.januar hadde Lofotrådet møte med Fylkesmannen. Lofotkommunene har et godt samarbeid, og legger opp til å samarbeide enda bedre i fremtiden.

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Om-oss/Presse/lofoten-sier-ja-til-mer-samarbeid/

 

Work shop om rekruttering og bosetting

Flakstad kommune i samarbeid med Lofotrådet, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune og SALT arrangerer "work shop" om rekruttering og bosetting på Leknes 18.februar. Dette er en oppfølging av rekrutteringskonferanse i Nusfjord i høst, med tittelen «REKRUTTERING TIL SAMFUNN OG ARBEIDSLIV». Rapporten fra konferansen kan i sin helhet leses her: https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/tilflytting/erfaringer-fra-rekrutteringskonferansen-i-nusfjord.1028264.aspx.

Grunnlaget her er i hovedtrekk at rekruttering «bare» til arbeidslivet ikke er nok. Mennesker med kompetanse som er bosatt eller kommer, skal bo og trives. Derfor er dette perspektivet tatt inn.  Responsen på og etter konferansen har vært god og vi som arrangører har jobbet videre med å få de aktører som ivaretar samfunnsansvaret på banen.

Vi inviterer noen sentrale aktører som vi tror i første omgang kan bidra til å utforme en konkret handlingsplan for rekruttering til samfunn og arbeidsliv. Denne handlingsplanen vil det selvsagt være mange aktører som skal bidra til å gjennomføre som skal iverksettes. I dette arbeidet inviterer vi aktører fra fire hovedgrupper som er sentrale i dette arbeidet:

  • Arbeidsgivere – offentlige og private
  • Utdanningsinstitusjoner – som dekke formalbehovet fra videregående til universitet
  • Samfunnsansvar – Kommuner, Lofotrådet og fylkeskommunen som bidrar med til rette legging for bosetting og trivsel som er livet utenfor jobb
  • Fasilitator – Aktører som med sin kompetanse kan bistå de andre aktørene i utviklingsprosessen av områder i handlingsplanen