Nyhetsbrev uke 38

Ny tilsynsrapport på Ramberg skole og annet nytt.

Ramberg skole stenges fra 1.januar 2020

Klikk for stort bilde Ramberg skole er under kontinuerlig vurdering mht inneklima. Det er nettopp gjennomført kartlegging for september, og kommunelegen melder etter dette at skolen kan ansees som stengt senest til nyttår. Viser her til vedlagte brev.

 

Strømmen stenges midlertidig på Ramberg skole onsdag 25.september kl. 17.00 til resten av dagen.

Dette for å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeide på skolens strømforsyning. Dette betyr at de som har planlagt aktiviteter her denne ettermiddag/kveld, ikke kan bruke skolen denne ettermiddag/kveld.

 

Napp skole klargjøres som midlertidig skole

Klikk for stort bilde Lag og foreninger eller andre som mener de har eiendeler lagret på Napp skole må hente dette senest 1.oktober 2019. Henting avtales med teknisk enhet. Eiendeler som ikke er hentet ut etter 1.oktober ansees som kommunes eiendel, og blir behandlet som det.

 

Anbud prosjektering av gang og sykkelsti mellom Jusnes og Ramberg

Flakstad kommune har nå kjørt anbudsprosess for detaljprosjektering av gang- og sykkelvei på Ramberg. Sweco Norge AS avd Narvik er nå tilbydd denne jobben. Etter en vurdering basert på 70% pris, 15% gjennomføringsevne og 15% kompetanse på tilbydd personell fikk Sweco høyest poengsum. Så fremst det ikke kommer inn klager på avgjørelsen fra andre tilbydere vil man skrive kontrakt med Sweco i neste uke og de kan starte arbeidet.

 

Innkalling til konstituerende kommunestyremøte sendt ut

Nytt kommunestyre konstitueres 1.oktober. Her velges blant annet  formannskap, ordfører, varaordfører, kontrollutvalg og flere andre verv. Sakslisten finnes på:

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=152&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

 

Ønsker du å bidra i beredskapsarbeid lokalt? 

Eller ønsker du å bli orientert? Eller gi innspill vedrørende beredskapsarbeide?

Onsdag førstkommende (25/9) kl. 18.00 er du invitert til å møte Flakstad kommune og Røde kors på "Møteplassen"

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/apent-mote-om-beredskap-og-frivillighet-25-september.38466.aspx

 

Ledige omsorgsboliger på Ramberg

Har du behov/ønske om å bo "lettere" enn det du gjør i dag? Da kan vi tilby "lettbodde" leiligheter i Jusnes .

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/omsorgsboliger-ledige.38450.aspx

 

Vinnere av "Flakstad i farta"

Klikk for stort bilde Etter gjennomført aktivitetsuke ble det trukket vinnere på deltakerkortene:

Buff og refleksbånd til Marit Friis og Sovlår Tellebon

Refleksvest til Iren Sørvang Dahl

Refleksvest til Alf Tore Larsen

Gavekort på Gjestegården til Erling Sandnes

Gavekort på fruktkurv, Bunnpris: Aron Johnsen

Termos til Siv Nygård

Turkopp fra Byggern til Lukas Vismantas

Turbestikk fra Byggern (??)

Sekk fra Sport1 til Renate Sund

Reinskinn sitteunderlag til Gunn Nygård

Drikkeflaske fra Sport1 til Oddvar Folden Larsen

Turkaffe til Bernt Windstad

Klikk for stort bilde Vi retter en stor takk til arrangørene som stiller opp og organiserer, leder an og fronter dette. Dere er gull verdt for Flakstad.

 

 

Budsjettprosessen høsten 2019

Klikk for stort bilde Mandag 23/9 samles alle ledere og tillitsvalgte for å arbeide med økonomiplan 2019 - 2023. Nedgang i folketallet, flere elever på privatskole og redusert eiendomsskatt medfører at en må finne inndekning for anslagsvis 3-4 millioner. Nye store planlagte investeringer må også planlegges mht. hvordan betydelige økninger i kapitalkostnader skal dekkes inn de neste årene. Vi kommer i gang i år med lovpålagt tilbud om psykolog i samarbeide med Moskenes og Vestvågøy. Vi har også krav om å få på plass ergoterapaut, vi får stadig større behov innen pleie og omsorg på både somatisk, demens, rus og psykiatri. Nye utfordringer, slik det skal være. Det legges opp til en grundig prosess der alle enheter og de ansatte får bidra til forslag på hvordan vi skal løse fremtidige utfordringer. Vi satser på å klare utfordringene i nært samarbeide med nytt kommunestyre. Kommunestyret skal behandle budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2023 i sitt møte 3.desember.

 

Oppgradering av kraftlinje - base på Ramberg 

Klikk for stort bilde Kraftmontasje AS er på oppdrag fra Lofotkraft i gang med bygging av ny hovedlinje gjennom Lofoten, og vil arbeide på Flakstad ei tid fremover. Helikopter brukes til utplassering av stokker og annet tungt materiell, og støy fra dette vil sikkert merkes.

Kraftmontasje skal etter avtale med kommunen sette opp brakerigg og plasthall på næringsområdet i Ramberg havn. Her vil det også bli lagret noe materiell og utstyr til linjebyggingen. Dette arbeidet starter nå, og de skal disponere området i to år fra 1. oktober 2019. I perioder blir det nokså mange linjearbeidere som skal bo i brakkeriggen på Ramberg, og det skal kjøpes tjenester lokalt. Det legges opp til godt samarbeid med andre aktører på næringsområdet og befolkningen på Ramberg. Kommunen forutsetter at salg av næringstomter og arbeid med infrastruktur for Ramberg næringspark uansett skal gå videre.

Brannvesenet i Flakstad trenger flere brannmenn og kvinner

Klikk for stort bilde Brannberedskapen i Flakstad trenger flere frivillige i brannvesenet. Det vil komme utlysning og nærmere informasjon fra Lofoten brann og redning om kort tid. Oppfordrer alle som ønsker å bidra her om å melde sin interesse.