Nyhetsbrev uke 36

Siste kommunestyremøte denne perioden er avholdt.

Klikk for stort bildeSiste kommunestyremøte avholdt 3.september

Kommunestyret for 2015 - 2019 avsluttet sin 4-års periode denne uka. Vi takker for innsatsen og håper at aktiviteten denne perioden har gitt god erfaring som grunnlag for neste kommunestyre som konstitueres 1.oktober.

 

Valg til kommunestyre og fylkestinget mandag 9.september

Noen har forhåndsstemt, og mange vil stemme på valgdagen. Vi oppfordrer alle som har anledning til det, å bruke sin stemmerett. Husk: "Det er de som stemmer som bestemmer"! Valglokalene er åpne 10-15 og 16-20. 

https://www.valg.no/

Flere valg som en kan/bør delta i:

https://www.nrk.no/nordland/karing_-tidenes-lokalpolitiker-i-nordland-1.14679228

https://www.hanen.no/tema/prosjekter-og-priser/arets-lokalmatgruender/lofoten-seaweed

 

Gang og sykkelvei Jusnes - Ramberg

Anbudsfristen for prosjektering av gang og sykkelsti fra Jusnes til Ramberg gikk ut inneværende uke. Det er kommet inn 7 tilbydere på dette. Utvelgelse av tilbyder planlegges gjennomført neste uke.

 

Skatteinngangen i Flakstad

Per 31/8 2019 er det kommet inn 24 230 056 NOK i skatt til Flakstad kommune. Det er 10,05% mer enn til samme tid i fjor. Økt skatteinngang er bra for kommuneøkonomien, men vi har en nasjonal utjevningsordning som gjør at den nasjonale skatteinngangen har størst betydning for kommunens inntekter. Uansett er det et godt signal mht. hvordan næringslivet går, når skatteinntektene øker såpass mye.

 

Fylkesmannen presenterer "beredskapstrappa" i dag.

Fylkesmannen har også i år laget en beredskapstrapp på bakgrunn av hver enkelt kommunes svar på DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Hensikten er å kartlegge status på kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap samt å finne eventuelt forbedringspotensial.

Flakstad kommune havner "midt på treet" i Nordland fylke for 2019. Vi har planverket til revidering, 31.oktober kommer Fylkesmannen på tilsyn. Alt dette bidrar til at vi har kontinuerlig fokus på beredskapsarbeidet. Også her er fokuset å bli stadig bedre.

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/bodo-best-pa-beredskapsarbeid-i-nordland/

 

"Flakstad i farta" avsluttes med ordførers tur til Solbjørnvannet lørdag 7.september kl. 12.00

Oppmøte ved ungdomshuset på Mølnarodden. En flott tur som passer også de som ikke er "garvede toppløpere". Her blir det trekking av premier for alle som har deltatt gjennom siste uke (om så bare en aktivitet). Været har dessverre satt en liten demper på deltakelsen i år, men mange har trosset dette og deltatt. Ramberg skole ikke minst:

Klikk for stort bilde"I forbindelse med Flakstad i farta, som er i regi av fysioterapeut Guri Windstad, så har alle elevene ved Ramberg skole vært på turer rundt omkring i kommunen. Ungdomstrinnet gikk Nesland-Nusfjord, småtrinnet har vært ved Solbjørnvannet og mellomtrinnet var på overnattingstur i Selfjorden. Noen lå i telt og andre lå inne i hytta. Alle var med på tur til Fageråvannet. En slik Klikk for stort bildetodagers tur er flott for å bli kjent med elevene på en annen måte enn om vi bare er på skolen. Tur er bra for både den mentale og fysiske helsa. Det ble både bading, kortspill, skremsel i mørkret, matlaging, historier, telting og mer til i tillegg til turen så alle var godt fornøyd etter endt overnattingstur."

 

Klikk for stort bildeRegnvær har hatt liten betydning for de som har deltatt på "morgenbad" hver dag kl. 07.30, på Ramberg stranda. Garvede lokale badenymfer med Marit Friis Eliassen i spissen har vært førende i denne aktiviteten. De har nemlig årelang erfaring i denne friske aktiviteten.